Den bílé hole

15. říjen je znám jako Den bílé hole, tedy čas, kdy se již tradičně koná po celé republice veřejná sbírka a lidé mají možnost zakoupit si od dobrovolníků v bíločerných tričkách symbol světa nevidomých - bílou pastelku.

Tento den je pro nás tedy příležitostí lépe se rozhlédnout kolem sebe a pomoci lidem, kteří se v mnoha oblastech života musí potýkat s problémy, jež nám v běžném životním tempu jen stěží přijdou na mysl. Pokud vyjdeme z čísel uváděných Světovou zdravotnickou organizací, tak dle jejích údajů žije na světě asi 180 milionů lidí s vážným zrakovým postižením.

Každý z nás měl jistě možnost si někdy aspoň na chvíli vyzkoušet, jaké to je, když přijdeme o jeden z velmi důležitých smyslů. Ať známe tento pocit jen chvilkově, např. při výpadku elektřiny, je jasné, že v těchto chvílích zažíváme nervozitu, strach z pohybu, možného ohrožení a máme dojem, že bez zraku bychom se obešli jen velmi těžko. Lidé se zrakovým postižením však jsou nuceni tyto obtíže zvládat a obejít se bez zrakových vjemů.

Bílá pastelka byla zvolena jako symbol světa, v němž chybí informace získávané zrakem, i bílé slepecké hole, která je pro mnoho lidí nepostradatelnou pomůckou. Již egyptská mytologie popisuje hůl jako symbol schopnosti kráčet v temnotách. Hůl byla využívána při pohybu nevidomých po staletí, její použití však bylo spíše nahodilé a jen velmi omezené.

Vznik bílé hole je spojen se jménem fotografa Jamese Biggse z Bristolu. Ten  oslepl při nehodě, a jelikož se cítil ohrožen automobilovým provozem kolem svého domu, natřel si v roce 1921 svoji vycházkovou hůl na bílo, aby se tím zviditelnil. V roce 1930 přichází taktéž Guilly d´Herbemontová s návrhem označit nevidomé osoby bílou holí. Tento symbol se nejprve prosazuje ve Francii a rychle se šíří i do dalších zemí Evropy. Ve Spojených státech se nejprve experimentuje s černou holí, ale ta se ukazuje jako nepříliš viditelná pro motoristy a je nahrazena holí bílé barvy. V roce 1944 Richard E. Hoover a C. Warren Bledsoe zkouší  různé techniky užití hole a hledají mezi nimi tu nejefektivnější. Nakonec tak vyvíjí techniku dlouhé bílé hole, kterou pohybují před sebou do tvaru oblouku a dotýkají se země vždy na opačné straně, než na jaké právě nakračuje noha. Tak vznikla metodika užívaná dodnes. V roce 1964 v New Yorku byl stanoven 15. říjen jako Den bílé hole.

Od roku 2000 se tento den pořádá celonárodní sbírka. Ta u nás probíhá více než ve 250 městech republiky a jejím cílem je zisk finančních prostředků na speciální výukové programy pro lidi se zrakovým postižením.

Vaše podpora nemusí spočívat jen v zakoupení bílé pastelky od dobrovolníků, ale je zde také možnost kdykoliv přispět do kasiček v podobě černého vodicího psa v obchodech, zaslat dárcovskou SMS zprávu či poukázat peníze rovnou na účet.

Den bílé hole patří do témat
  • Den bílé hole novina 30.12.2010 15:36:24

    Obdivuji tyhle lidi, jak dokáží přejít na chodník a vyhnout se překážkám... mě stačí jít potmě doma a tápu ..


Adresář

Diskutujte na téma Oční vady

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku